Styrelse

Ordförande: Gunnar Flodén
Kvarnbogatan 8, 073-912 16 12, Maila ordförande

Vice ordförande: Berndt Englund
Tegelgatan 35, 072-350 95 35, Maila vice ordförande

Kassör: Gunilla Wiese
Kvarnbogatan 18, 073-356 36 35, Maila kassör

Sekreterare: Stina Zetterlund
Bergagatan 34, 070-366 52 25, Maila sekreterare

Styrelsemedlem: Michael Reineskog
Läbygatan 5, 070-358 81 60, Maila styrelsemedlem

Suppleant: Per-Åke Karlsson
Tegelgatan 31, 076-141 41 14, Maila suppleant 1

Suppleant: Margareta Sveningsson
Tegelgatan 47, 070-283 50 18, Maila suppleant 2

Suppleant: Anna Karin Belfrage
Bergagatan 46, 070-756 70 50 Maila suppleant 3

Valberedning

Elisabeth Bergström (Sammankallande)
Läbygatan 5, 072-741 29 11, Maila valberedningen

Margareta Strand
Kvarnbogatan 5

Revisorer

Revisor 1: Bengt Sörndal

Revisor 2: Eva Holmquist

Revisorssuppleant: Lars Viktorsson

Grannsamverkan

Berndt Englund

Facebook/hemsida

Alexander Tolfmans Mårtas
Bergagatan 31, 073-048 76 84, webmaster@kungsgardet.nu

Hem