Information från småstugeföreningen

I föreningen så har vi en märksats för utlåning till medlemmar, vi har även små dekaler som kan sättas upp på lämpliga platser (fönster, dörrar). Hör av dig till Berndt Englund (berndt.englund@gmail.com, 072-350 95 35) om du vill låna märksatsen, eller få dekaler. I satsen ingår en elektrisk märkpenna med slagstift för inristning, märkning tex på en cykel, och en penna med hårdmetallstift för inristning på metall.

De Grannsamverkansskyltar som finns uppsatta i området, kan behöva underhållas, vi är tacksamma om ni som bor vid en skylt ser till att den hålls fri från vegetation och rapporterar till Berndt Englund om den behöver bytas ut.

Händer det något misstänkt i vårt område lägg ut det på Kungsgärdets Småstugeförenings Facebooksida, då får det en snabb spridning. Är du inte redan med så anmäl dig!

Tips

Vinsten med att ha fönsterlås 

Förhindra att tjuven tar sig  in  genom fönster

Information från polisen

 Minimikrav & rekommendationer för Grannsamverkan:

–          Att vara allmänt vaksam och kontakta polis om något är misstänkt.

–          Att meddela grannar om man är bortrest mer än några dagar.

–          Att förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

–          Att gärna ta hjälp av förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

–          Att upprätta inventarielista och fotografera stöldbegärligt gods.

–          Att märka stöldbegärliga föremål.

 

Upplever ni ungdomshäng i ert närområde, tex vid skolor och förskolor?

Tveka inte att ta kontakt med Uppsala Ungdomsjours fältassistenter via tfn: 072-593 63 98 eller mail: uppsalaungdomsjour@uppsala.se

Uppsala sticker ut i landet när det gäller cykelstölder, och många har säkert blivit drabbade. Därför kommer följande råd:

–          Parkera och lås cykeln på en upplyst plats.

–          Notera ram-numret på din cykel, för att vid ev stöld kunna göra en polisanmälan.

–          Använd ett certifierat lås, och inte enbart cykelns lås.

–          Lås fast cykeln i något som sitter fast. I både ram och hjul.

–          Förvara cykeln inomhus nattetid, om det är möjligt.

–          Ta bort cykelsadeln vid parkering i offentlig miljö.

–          Ta bort och ta med batteriet till en elcykel, och märk batteriet med person- eller ramnummer.

Flera av er har framfört önskemål om mer information om brott i respektive närområde, så som förrådsinbrott, cykelstölder, skjutningar och sprängningar. På grund av hög arbetsbelastning måste jag avgränsa mig till information om enbart bostadsinbrott. Syftet med detta är att göra Grannsamverkan aktiv. Angående information om övriga brott hänvisar jag till media och BRÅ, och föreslår samtidigt att grannar i resp Grannsamverkangrupp informerar varandra om brott i närområdet. Och glöm inte att  påminna varandra om att göra en polisanmälan! 

Avslutningsvis uppmanar jag alla att vid tillfälle gå in på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att på så sätt höja hemberedskapen vid kris. Och även ladda ner 112-appen för händelser i närområdet, samt Uppsala kommuns felanmälan-app som riktar sig till kommunala anläggningar och markområden.

Statistik 2023

Information från polisen:

Ni är idag över 11 000 hushåll/grannar som samverkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i respektive bostadsområden. Arbetsbelastningen är fortfarande oerhört hög för polisen, men jag kan glädjande meddela att under oktober månad har endast 4 villainbrott polisanmälts, och inga lägenhetsinbrott:

 

230929-231001 Inbrottsstöld, Bergagatan, Kungsgärdet, där misstänkt gärningsperson olovligt trängt sig in i en bostad och tillgripit egendom.

231004 Inbrottsstöld, Tegelgatan, Kungsgärdet, där misstänkt gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit gods.

231008 Inbrottsstöld, Karlsrogatan, Kungsgärdet, där okänd gärningsperson tagit sig in i en bostad och tillgripit smycken.

231014 Inbrottsstöld, Vildrosgatan, Fålhagen, där misstänkt gärningsperson tar sig in i en villa och tillgriper elektronik. Händelsen finns dokumenterad på övervakningsfilm. Polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess. 

 

Jag vill passa på att varna för stölder av GPS-utrustning och 4-hjulingar, där en förebyggande åtgärd kan vara att ta ut batteriet.

Bostadsinbrott november 2023

Statistik 2022

Bostadsinbrott juni-augusti 2022

Bostadsinbrott maj 2022

Bostadsinbrott feb 2022

Statistik 2021

Bostadsinbrott nov-dec 2021

Information september

Bostadsinbrott maj 2021

Bostadsinbrott feb 2021

Statistik 2020

Grannsamverkan Förebyggande information om bedrägerierversutskick1

September 2020 Polisens rapport

Juni 2020 Polisens rapport

Maj 2020 Polisens rapport

Grannsamverkan polisens rapport mars 2020

Grannsamverkan polisens rapport feb 2020

Grannsamverkan info vid årsmötet 2020

Statistik 2019

Polisens rapport nov-dec 2019

Polisens aprilrapport 2019 bostadsinbrott

Rapport från Polisen januari 2019

Polisens sammanställning 2019 jun-aug

Grannsamverkan 2019 jun-aug _kontakt med polisen

Statistik 2018

Grannsamverkan sammanställning 2018

Information från Polisen oktober 2018

Rapport från Polisen oktober 2018

Information från Polisen maj 2018

Rapport från polisen för april 2018

Brottsstatistik från Polisen

Rapport från polisen för december 2017

Hem