Information från småstugeföreningen

I föreningen så har vi en märksats för utlåning till medlemmar, vi har även små dekaler som kan sättas upp på lämpliga platser (fönster, dörrar). Hör av dig till Berndt Englund (berndt.englund@gmail.com, 072-350 95 35) om du vill låna märksatsen, eller få dekaler. I satsen ingår en elektrisk märkpenna med slagstift för inristning, märkning tex på en cykel, och en penna med hårdmetallstift för inristning på metall.

De Grannsamverkansskyltar som finns uppsatta i området, kan behöva underhållas, vi är tacksamma om ni som bor vid en skylt ser till att den hålls fri från vegetation och rapporterar till Berndt Englund om den behöver bytas ut.

Händer det något misstänkt i vårt område lägg ut det på Kungsgärdets Småstugeförenings Facebooksida, då får det en snabb spridning. Är du inte redan med så anmäl dig!

Tips

Vinsten med att ha fönsterlås 

Förhindra att tjuven tar sig  in  genom fönster

Statistik 2021

Bostadsinbrott feb 2021

Statistik 2020

Grannsamverkan Förebyggande information om bedrägerierversutskick1

September 2020 Polisens rapport

Juni 2020 Polisens rapport

Maj 2020 Polisens rapport

Grannsamverkan polisens rapport mars 2020

Grannsamverkan polisens rapport feb 2020

Grannsamverkan info vid årsmötet 2020

Statistik 2019

Polisens rapport nov-dec 2019

Polisens aprilrapport 2019 bostadsinbrott

Rapport från Polisen januari 2019

Polisens sammanställning 2019 jun-aug

Grannsamverkan 2019 jun-aug _kontakt med polisen

Statistik 2018

Grannsamverkan sammanställning 2018

Information från Polisen oktober 2018

Rapport från Polisen oktober 2018

Information från Polisen maj 2018

Rapport från polisen för april 2018

Brottsstatistik från Polisen

Rapport från polisen för december 2017

Hem