Styrelse

Ordförande: Berndt Englund
Tegelgatan 35, 072-350 95 35, 

Kassör: Gunilla Wiese
Kvarnbogatan 18, 073-356 36 35, 

Sekreterare: Anna Karin Belfrage
Bergagatan 46, 070-756 70 50, 

Styrelsemedlem: Gunnar Flodén
Kvarnbogatan 8, 073-912 16 12, 

Styrelsemedlem: Michael Reineskog
Läbygatan 5, 070-358 81 60, 

Suppleant: Sofie Lücke
Kvarnbogatan 4, 073-728 79 10, 

Suppleant: Margareta Sveningsson
Tegelgatan 47, 070-283 50 18, 

Suppleant: Fredrik Johansson
Arosgatan 29, 073-697 20 52,

Elisabeth Bergström (Sammankallande)
Läbygatan 5, 072-741 29 11, 

Margareta Strand
Kvarnbogatan 5

Revisorer

Revisor 1: Bengt Sörndal

Revisor 2: Eva Holmquist

Revisorssuppleant: Lars Viktorsson

Grannsamverkan

Berndt Englund

Facebook/hemsida

Alexander Tolfmans Mårtas
Bergagatan 31, 073-048 76 84, webmaster@kungsgardet.nu

Hem