Kungsgärdets Småstugeförening är en ideell förening med medlemmar som bor inom
Kungsgärdets småstugeområde. Föreningen bildades hösten 1937 då de första 88 småhusen
byggdes. 1940-1953 tillkom ytterligare 90 st hus i vårt småstugeområde. Totalt 178 fastigheter
ingår i föreningen. Du hittar mer om vårt område under rubriken Historia.

Byggår Föreningens medlemsantal har varierat
över åren men ca 140 familjer brukar
teckna årligt medlemskap. 125 kr per
hushåll och 50 kr för ensamstående
pensionär. Pg 54 27 43-0.

Föreningens medlemsantal har varierat
över åren men ca 140 familjer brukar
teckna årligt medlemskap. 125 kr per
hushåll och 50 kr för ensamstående
pensionär. Pg 54 27 43-0
Föreningens tillhandahåller diverse
trädgårdsredskap som kan lånas av
registrerade medlemmar. Dessutom har
vi ”matporslin” i form av flata tallrikar,
vinglas och bestick, samt ett partytält för
uthyrning till en mycket låg kostnad.
Föreningen har gemensamma
sammankomster lite varierande över
åren och av intresse, bl.a. har vi
genomfört trädgårdsträffar/kurser,
familjefester, jubileumsfester. I samband
med årsmötet bjuder vi in en intressant
föredragshållare, eller har en visning i
Bror Hjorts Hus

Detaljer om trädgårdsredskap, porslin och partytält hittar du under rubriken ”Information”.
Föreningen ger även ut Småstugebladet två gånger per år, tryckt i egna pressar. Innehållet
riktar sig till alla i vårt Småstugeområde och behandlar aktuella ting som berör de boende och
deras fastigheter samt vad som händer i vårt närområde.
Du kan återfinna tidningen digitalt här på hemsidan under rubriken ”Information”. Du som
missade senaste numret av Småstugebladet och önskar ett extra pappersexemplar, eller har
något att skriva om, önskar annonsera eller Köpa/Sälja hör av dig till Gunnar Flodén tillika
redaktör: smastugebladet@kungsgardet.se .
Föreningen har också utgivit ett antal Jubileumsskrifter, även dessa återfinns digitalt under
rubriken ”Information”, önskar du ett eget exemplar kontakta Berndt Englund i styrelsen.
Småstugeföreningen har också en egen Facebooksida, anslut dig gärna där för att få och ge
aktuell information, t.ex. om du vill köpa/sälja något, information om det händer något skumt
eller roligt i vårt område.

Hem