Några noteringar från årsmötet och Uppsala Vattens presentation

Hemsidan når du här.

Powerpointpresentation från årsmötet hittar du här.

Översvämningar och Avloppsstopp

Avloppsstopp beror oftast på att man slänger fel papper i toaletten eller att man tömmer fett i köksavlopp.

I toaletten ska toapapper användas. Exempelvis så är det så att hushållspapper eller servetter inte löses upp, vilket då medför stopp i huset eller på andra ställen på väg till reningsverket.

Fett i köksalopp ska undvikas så långt det är möjligt. Stekfett och liknande bör absolut tömmas flaskor. På återvinningsstationer kan man hämta trattar som passar till PET-flaskor. Fettet stelnar i avloppsrör i fastigheten eller i kommunens ledningar och förorsakar då stopp.

Uppsala Vatten ansvarar för ledningar fram till tomtgräns därefter så är det respektive fastighetsägares ansvar.

Dagvatten, dvs avrinning från tak, kan med fördel ledas ut i trädgården.

Företrädare från Uppsala vatten gick därefter igenom ett bildspel, dessa bilder finns här på hemsidan.

Broschyren VA-fakta för fastighetsägare beskriver ansvarsfördelning mm, se länk. Du kan också beställa broschyren genom att ringa eller mejla Uppsala Vattens kundtjänst. Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–15.00

Berndt Englund – Mars 2022